За да онагледим ефективността от използването на системата прилагаме предоставените ни от производителя диаграми за сравнение работата на двигателя на само дизелово гориво и хибридно гориво смес от дизел-газ изпитани на един от най- надеждните стендове.