Изгодно ли е да имаш дизелов автомобил на газ

Основният фактор влияещ на това дали да се монтира такава система или не на даден автомобил микробус или камион е икономическата обоснованост. Икономия на двигателите работещи с дизелово гориво по голяма от това което са постигнали производителите на автомобили засега не може да се постигне по друг начин освен чрез замяната на част от дизеловото гориво с друго алтернативно гориво каквото е пропан-бутана и метана.

Като се вземе в предвид разликата в цените на двата вида горива и възможността да заместим част от едното по-скъпо гориво с друго по-евтино особено когато степента на заместване достига до 40% то икономията е очевидна и безспорна.

Увеличаването на косвената икономия също не е маловажно вземайки в предвид по-добрата работа на двигателя, по-малкото му износване тъй като при работата на газ-дизел електрониката контролираща процесите намалява налягането в цилиндрите.

От по-малкото използване на дизелно гориво за единица разстояние при работа на дизел газ очевидно се намаляват и вредните емисии което не е никак маловажно за урбанизираните градски територии.

Не маловажно нещо са и изминатите километри с едно зареждане. Със системата дизел газ те се увеличават почти двойно. Или ако с едно зареждане един автомобил изминава примерно 800 км , то с използването на двете горива едновременно се изминава около 1600 км.

Остава цената на системата и монтажа. Тук всеки може сам да пресметне и да реши за какъв срок ще се изплати инвестицията в зависимост от изминаваните километри за година.

Очевидно това ще бъде много изгодно за фирмите които осъществяват товарни превози с големи тежкотоварни камиони, фирмите за автобусни превози, фирмите осъществяващи доставки на стоки до клиента, както и за частните лица които карат автомобили с голям разход и изминават повече от 10 000 км на година.

Не е изгодно за малолитражните автомобили в които степента на заместването макар и голяма в предвид ниският разход на гориво системата се изплаща за много по дълъг период.

Ние Ви, изложихме фактите

Остава Вие, да решите.