Как работи системата

Принципът на тази система се състои в подаване на смесено гориво дизел и газ, към дизелов двигател. Тази уредба притежава специално разработен, компютър който позволява да се емулират датчиците на дизеловия двигател, така че да се намали дизеловото гориво постъпващо в цилиндрите и то да бъде заместено с пропан-бутан или метан. Основния проблем при тези двигатели е, че нямат запалителни свещи и алтернативното гориво (пропан-бутан или метан) се запалва с благодарение на намалената част от дизеловото гориво, т.е. двигателя работи постоянно и с двете горива. Системата позволява на двигателя да работи само на дизел, така и с двете горива едновременно. Намалява разхода на дизелово гориво, за сметка на пропан-бутан или метан. При използване само на дизелово гориво в двигателя, то изгаря до 75-85%, докато при дизел-газ горивото изгаря почти напълно  95%, което предотвратява значително отделянето на вредните газове в атмосферата. При работата на дизел-газ вибрациите на двигателя намаляват, защото натоварването на коляновия вал е по-малко. Работната температура на двигателя спада, с което се удължава времето за смяна на маслото.  Повишава се въртящият момент и мощността до 15%, а двигателя работи по-меко, което удължава живота му. Заместването на дизела с газ е между 25-30 %. При някои двигатели е възможно замествене до 40%. По този начин се намаляват разходите за гориво до 20%.