Инструкция за експлоатация

Системата доставена от GLOBAL GAS Sp.zo.o.има две години гаранция върху електронният блок, а върху всички други части  (а именно изпарител, , датчици, сонди) една година или 60 000 км. Изключение правят само консумативите като филтрите за прочистване на газта тъй като не можем да гарантираме за нещо което ние не можем да контролираме.

Гаранцията на бутилките и другите части доставени и монтирани в България се предоставят от производителя или търговеца в зависимост от изборът на подходящата бутилка или бутилки и други компоненти описани по горе за съответният автомобил и от оторизираният сервиз извършил монтажа. Гаранцията важи само ако системата е поставена в оторизиран от нас сервиз и има правилно попълнена гаранционна карта, както и ако клиента спазва правилата и общите условия на гаранцията.