Много хора смятат, че използването на пропан бутан или метан не e безопасно. Но никой не може да посочи основателна причина за  тези притеснения. Напротив, сравнявайки всички автомобилни горива дизел, бензин, пропан-бутан и метана се констатира следното:

пропан-бутана и метана се възпламеняват при по-висока температура от бензина и дизела, а за получаването на взрив е необходима по-висока концентрация на взривоопасна смес, която да ги възпламени.  Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане се издига и разсейва в атмосферата, без да може да направи опасна такава концентрация.

По отношение на безопасността системата има предвидени датчици и специални високо-температурни сонди които следят налягането, температурата на изходящите газове, както и специална предпазна кутия която се монтира на бутилката и при случаен теч отвежда газовете извън купето на автомобила. В случай на неизправност датчиците спират притока на газ и компютъра автоматично преминава към стандартният режим на работа само на дизел.